TP. HCM tiến hành gỡ vướng cho 38 dự án nhà ở

Chia sẻ tin này:

Văn phòng UBND TP. HCM cũng đã có thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. HCM về xử lý những  vướng mắc của các doanh nghiệp trong việc xác nhận hoàn tất nghĩa vụ về nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn.

Theo Sở Xây dựng, TP. HCM đã có 38 dự án phải dành đất cho đầu tư nhà ở xã hội, trong đó có 5 dự án và đã hoàn thành giai đoạn 2016-2021 với tổng diện tích gần 77 nghìn m2 với tổng 5.485 căn hộ.

33 dự án đang thực hiện đầu tư diện tích đất sử dụng là hơn 1 triệu m2, với 70.059 căn và trong đó 5 dự án dành quỹ đất theo yêu cầu của TP. HCM cùng với diện tích gần 63 nghìn m2 với 4.229 căn; 28 dự án điều tiết 20% diện tích và cho phát triển nhà ở xã hội theo Nghị định 188 và Nghị định 100 của Chính phủ với tổng số 65.830 căn.

Giai đoạn 2021-2025, TP. HCM đã dự kiến triển khai 47 dự án nhà ở xã hội, tương đương 35.000 căn, vốn đầu tư 37.693 tỷ đồng.

nha o xa hoi vietnamnet

Chủ tịch UBND TP. HCM cũng chỉ đạo về xử lý vướng mắc của các doanh nghiệp trong việc xác nhận và hoàn tất nghĩa vụ về nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn theo nhiều trường hợp.

Về các dự án phát triển về nhà ở thương mại, phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10ha, mà trong văn bản của cơ quan nhà nước cũng có thẩm quyền đã thể hiện hình thức thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội, thì chủ đầu tư cũng phải thực hiện theo quy định trong văn bản đã ban hành.

Đọc tiếp:  Quy định mới: Cá nhân được tự do buôn bất động sản?

Đối với dự án mà trong văn bản tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa rõ hình thức thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội sẽ giao Sở Xây dựng mời các chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại với quy mô sử dụng đất dưới 10 ha để làm việc, tham mưu cho UBND TP. HCM cũng có văn bản xác định rõ và thống nhất 1 trong 3 hình thức thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội tại dự án theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với các dự án sẽ có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên, khi tham mưu UBND TP. HCM đã chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch Đầu tư cũng cần hướng dẫn nhà đầu tư xác định rõ hình thức thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội với dự án theo quy định của pháp luật về nhà ở và được thể hiện Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Về việc thống nhất sẽ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ về nhà ở xã hội theo các quy định về nhà ở trong những dự án phát triển nhà ở thương mại, phát triển đô thị trên địa bàn cũng sẽ được thực hiện theo 3 trường hợp.

nha o xa hoi 1641297708

TP. HCM tiến hành gỡ vướng cho 38 dự án nhà ở

Trường hợp chủ đầu tư cũng bàn giao quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại dự án việc xác nhận hoàn thành được thực hiện và thông qua biên bản bàn giao quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội sẽ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. HCM (thuộc Sở Tài nguyên Môi trường) quản lý và chủ trì.

Đọc tiếp:  Quy định mới: Cá nhân được tự do buôn bất động sản?

Đối với trường hợp chủ đầu tư sẽ bàn giao quỹ nhà ở xã hội tương đương với giá trị quỹ đất thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội tại những dự án thì việc xác nhận hoàn thành và được thực hiện thông qua biên bản bàn giao quỹ nhà ở xã hội các chủ đầu tư cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng quản lý và chủ trì.

Cuối cùng, trường hợp chủ đầu tư sẽ nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư cũng thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Trong quá trình xác định giá đất để chủ đầu tư sẽ thực hiện vụ tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án giá đất trình Hội đồng sẽ Thẩm định giá đất TP. HCM thẩm định và UBND TP. HCM cũng sẽ phê duyệt và cần thể hiện trong phương án giá đất tách bạch rõ giá trị và quyền sử dụng đất được xác định trên toàn bộ dự án.

Sở Tài chính chủ trì và phối hợp với Cục Thuế TP. HCM thống kê, tổng hợp số liệu về nguồn tiền thu được việc chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ về mô hình nhà ở xã hội bằng hình thức nộp tiền mặt tương đương giá trị quỹ đất 20%. Báo cáo UBND TP. HCM hàng quý trong năm để nguồn tiền thu được này để bố trí nguồn vốn xây dựng nhà ở xã hội.

Tổng hợp

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm