Quy định mới: Cá nhân được tự do buôn bất động sản?

Chia sẻ tin này:

Theo quy định mới, cá nhân được kinh doanh bất động sản nhưng phải đáp ứng các điều kiện tại Điều 4 Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Chính phủ vừa ban hành 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản. Nghị định này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2022 và thay thế Nghị định 76/2015/NĐ-CP.

Theo nội dung Nghị định 02, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản (trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình và cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên) phải thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật về DN hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã có ngành nghề kinh doanh bất động sản.

bat dong san la gi phan loai bat dong san nhu the nao2

Như vậy, so với Nghị định 76/2015/NĐ-CP Nghị định 02/2022/NĐ-CP đã bỏ yêu cầu vốn pháp định 20 tỷ đồng ( đảm bảo phù hợp với điểm a khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư năm 2020).

Đồng thời, Nghị định 02/2022/NĐ-CP cũng bổ sung một số nội dung sau:

Phải công khai trên trang thông tin điện tử  doanh nghiệp, tại trụ sở Ban Quản lý dự án (đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản), tại sàn giao dịch bất động sản (đối với trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch bất động sản) các thông tin về doanh nghiệp (bao gồm tên, địa chỉ trụ sở chính và số điện thoại liên lạc, tên người đại diện theo pháp luật); thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật kinh doanh bất động sản, thông tin việc thế chấp nhà, công trình xây dựng, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh (nếu có); thông tin về số lượng, loại sản phẩm bất động sản được kinh doanh, số lượng và loại sản phẩm bất động sản đã bán, chuyển nhượng, cho thuê mua và số lượng, loại sản phẩm đang tiếp tục kinh doanh.

Đọc tiếp:  Sự trái ngược của các phân khúc bất động sản

Với các thông tin đã công khai với quy định nêu trên mà sau đó có thay đổi thì phải được cập nhật kịp thời ngay sau khi có thay đổi.

Chỉ kinh doanh các bất động sản đủ điều kiện theo quy định tại Điều 9, Điều 55 của Luật kinh doanh bất động sản.

nhung tu duy loi mon trong marketing bds 1 1000x630 1

Đối với trường hợp nhà đầu tư sẽ được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án bất động sản theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư đó phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư đối với dự án quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên. Khi thực hiện kinh doanh bất động sản chủ đầu tư dự án phải đáp ứng điều kiện nêu trên.

Việc xác định vốn chủ sở hữu trong trường hợp này căn cứ vào kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc kết quả báo cáo kiểm toán độc lập của doanh nghiệp đang hoạt động (được thực hiện trong năm hay năm trước liền kề); trường hợp là doanh nghiệp mới thành lập xác định vốn chủ sở hữu vốn điều lệ thực tế đã góp theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định rõ điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà và công trình xây dựng có sẵn.

Đọc tiếp:  TP. HCM tiến hành gỡ vướng cho 38 dự án nhà ở

Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà hình thành trong tương lai và chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng sẵn không áp dụng đối với hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở xã hội.

Tổng hợp

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm