8 số liệu quan trọng để xác định tiềm năng đầu tư bất động sản 

Chia sẻ tin này:

Bất kỳ nhà đầu tư nào cũng phải  biết một điều rằng là phải xác định được tiềm năng giá trị bất động sản. Đây là một khía cạnh quan trọng là bước tiến để có thể đưa ra các quyết định đầu tư thông minh.

Để xác định tiềm năng của một bất động sản thì các nhà đầu tư sẽ cần phải nghiên cứu một vài số liệu quan trọng như khoản thanh toán thế chấp và lãi suất, khoản trả trước,…. Trước khi xác định tiềm năng của bất động sản để đầu tư thì hãy đảm bảo rằng bạn đã thu thập các số liệu quan trọng liên quan đến bất động sản này. 

 Khoản trả trước

Khoản trả trước là khoản thanh toán bằng tiền mặt ban đầu mà người mua bất động sản phải trả. Khoản trả trước này sẽ tương ứng với từ 20 đến 25 % giá mua.

 Khoản thanh toán thế chấp

Khoản thanh toán thế chấp là một phần của khoản thanh toán sẽ giúp trả hết cả gốc khoản vay ban đầu, chỉ còn lại là phần tiền lãi trả cho người cho vay. Khoản thanh toán thế chấp có thể bao gồm hoặc không bao gồm bảo hiểm và thuế bất động sản. 

Thu nhập cho thuê

Các nhà đầu tư thường ước tính trước mức thu nhập cho thuê hàng tháng hoặc hàng năm để hoàn thiện hồ sơ phê duyệt cho khoản vay thế chấp. Ước tính thu nhập cho thuê bao gồm những khoản thanh toán thế chấp hàng tháng trong hồ sơ đã được  phê duyệt khoản vay và đây chính là khoản vay ít rủi ro hơn và có thể giúp các nhà đầu tư tiếp cận các điều khoản vay tốt hơn.

Mức thu nhập tiềm năng từ cho thuê bất động sản

Mức thu nhập tiềm năng của việc cho thuê bất động sản 

Để tìm hiểu mức thu nhập tiềm năng của việc cho thuê thì hãy thử liên hệ với chủ sở hữu hiện tại và hỏi giá thuê. Đây cũng là một cơ hội tốt để các  nhà đầu tư có thể hỏi danh sách các khoản chi tiêu hàng tháng và lý do họ bán tài sản. Nếu chủ sở hữu hiện tại không sẵn lòng chia sẻ thông tin này cho bạn thì hãy liên hệ với các công ty bất động sản địa phương và hỏi về giá thuê của những căn khác trong khu vực.

Đọc tiếp:  Làm thế nào để đăng và SEO tin bất động sản hiệu quả

Lợi nhuận

Lợi nhuận được đo lường bằng thu nhập ròng do bất động sản tạo ra sau khi trừ đi mọi chi phí và khoản thanh toán thế chấp từ các thu nhập cho thuê. Nhà đầu tư có lãi khi họ vẫn còn dư một khoản tiền tương đối sau khi trừ đi  thanh toán cho bất động sản cụ thể và trừ đi tất cả các khoản chi phí. Nhà đầu tư lỗ nếu thu nhập từ việc cho thuê không đủ để có thể trang trải các chi phí của bất động sản đó.

Tỷ lệ vốn

Tỷ lệ vốn cho biết tỷ suất lợi nhuận tiềm năng của một khoản đầu tư bất động sản. Việc xem xét chi phí hoạt động của bất động sản sẽ giúp cho nhà đầu tư có thể đưa ra kết quả tính toán chính xác hơn  của tổng lợi suất cho thuê. Một công thức đơn giản được áp dụng để tìm tỷ lệ vốn là NOI (thu nhập hoạt động ròng) chia cho giá bán của bất động sản.

Lợi nhuận tiềm năng của khoản đầu tư bất động sản

Lợi nhuận tiềm năng của khoản đầu tư bất động sản 

NOI được tính bằng công thức lấy tổng thu nhập do bất động sản tạo ra trừ đi tất cả các chi phí hoạt động. Vì chi phí có thể khác nhau từ tháng này sang tháng khác, nên các nhà đầu tư cần lưu ý rằng NOI được ước tính hàng năm.

Một số nhà đầu tư cho rằng thước đo quan trọng nhất để so sánh giá trị bất động sản là tỷ lệ vốn  nó buộc các nhà đầu tư phải dự trù được tất cả các chi phí có thể một cách chi tiết và giúp họ tìm ra giá trị chính xác nhất.

Tỷ lệ giá nhà trên thu nhập

Tỷ lệ giá nhà trên thu nhập được cho là  một thước đo khả năng chi trả tiền nhà ở phổ biến. Tỷ số này so sánh giá hộ thu nhập trung bình của hộ gia đình và hộ gia đình trong một khu vực nhất định. 

Đọc tiếp:  Những điều cần biết khi mới bắt đầu mua đất

Tỷ lệ giá nhà trên tiền thuê nhà

Tỷ lệ giá nhà trên tiền thuê chia cho giá nhà trung bình và chia cho giá thuê trung bình hàng năm trong một khu vực nhất định. Tỷ lệ này dùng đo lường khả năng chi trả tiền thuê nhà so với mua nhà. Các nhà đầu tư cần nên tránh đầu tư vào thị trường khi tỷ lệ giá nhà trên tiền thuê nhà cao.]

Tổng lợi suất cho thuê

Tổng lợi suất cho thuê đó là  thu nhập hàng năm từ một bất động sản tạo ra và được đo lường dựa trên tổng giá mua.

Tổng lợi suất cho thuê  là tổng thu nhập cho thuê trong một năm chia cho tổng chi phí mua bất động sản. Nếu tỷ lệ phần trăm tổng lợi suất cho thuê càng cao thì cho thấy bất động sản này là một khoản đầu tư tốt. 

Tầm quan trọng của việc xác định tiềm năng đầu tư bất động sản 

Tầm quan trọng của xác định đầu tư bất động sản

Tầm quan trọng của việc xác định tiềm năng đầu tư bất động sản 

Tiềm năng của đầu tư bất động sản về cơ bản bạn phải biết nó đáng giá bao nhiêu. Dữ liệu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các khía cạnh của một giao dịch bất động sản, từ việc huy động vốn đến cả việc thương lượng giá mua cuối cùng. Về bản chất thì có thể cho ta thấy rằng  tiềm năng giá trị bất động sản sẽ giúp bạn xác định những gì bạn muốn mua và có thể mua được với mức giá phù hợp. 

Bên cạnh đó, việc xác định tiềm năng của bất động sản không chỉ cần thiết tại thời điểm mà bạn mua bất động sản vì nó có thể giúp bạn tính toán trước được các khoản chi phí khác như phí bảo hiểm, xác định thuế suất,…Tiềm năng của một bất động sản sẽ cung cấp cho bạn một bức tranh hoàn chỉnh từ đó bạn sẽ đưa ra quyết định và có  chiến lược đầu tư hợp lý.

Tổng Hợp

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm